Akupunktur

Akupunktur är en behandlingsmetod som har använts i årtusenden i Kina för att bota sjukdomar.
Det är en del av den traditionella medicinen (TCM) som omfattar olika behandlingsmetoder: akupunktur/moxa, manipulation (tuina eller massage), örtmedicin samt olika kroppsövningar (Tai Chi & Qi Gong).

Inom TCM ser man människan som en helhet, en del av naturen och som sådan nära förbunden med naturen. Diagnos och behandling baseras på denna helhetssyn, man gör ingen uppdelning mellan kropp och själ och patientens sjukdom ses inte som något isolerat utan som en del av hennes allmäntillstånd.

Akupunktur innebär att nålar sticks genom huden i speciella akupunkturpunkter som följer de olika meridianerna. Nålarna är rostfria, tunna och sterila. Patienten känner ett litet stick, men inte så mycket som vid blodprovstagning. Det finns 361 akupunkter på kroppen och varje punkt har sin speciella funktion. Olika kombinationer av punkter väljs för olika sjukdomar.

Teorin om meridianer (kanaler) och kollateraler kallas Jin-Luoteorin. Kanaler och kollateraler är ”vägar” där Qi anses cirkulera. Dessa är i kontakt med Zang-Fuorganen inåt (dvs. inre organ som lungor, hjärta, njurar, mjälte osv …) och med hudytan utåt. De formar ett nätverk som kopplar samman alla organ och vävnader. Meridianerna är huvudstammarna som löper longitudinellt och litet djupare jämfört med kollateralerna som är utlöpare från meridianerna och som löper transversellt och ytligare.

Qi ses som en grundläggande substans (energi) som konstituerar universum och alla fenomen som innebär förändring och rörelse. Qi anses flyta runt i meridianerna och ger därvid näring åt meridianerna och de förbundna organen. Allt försvar mot skadlig inverkan på kroppen, omvandling av föda till andra kroppsliga substanser, det som håller organen på plats, försvar mot excessiva vätskeförluster, det som värmer kroppen – allt detta är uttryck för Qi i kroppen.

 • Svag Qi (brist på Qi) innebär risk för sjukdomsuppkomst. Detta kan drabba en viss meridian, ett visst organ eller en viss funktion.
 • Qi-flödet kan ”stagnera”, vilket innebär att det ine längre flyter runt på ett normalt sätt i kroppen. Stagnation av Qi-flödet anses ge upphov till bland annat svår värk.
 • Qi-flödet kan påverkas av akupunktur/moxa. Genom akupunktur kan en störd Qi-funktion normaliseras och balansen i kroppen därvid återställas.

Akupunkturpunkterna är enligt TCM de ställen där Qi från Zang-Fu och meridianerna transporteras till kroppsytan. Det innebär att dessa punkter är de ställen där man effektivast kan påverka meridianerna och Zang Fu organen.
Alla akupunkter har en lokal effekt. Det innebär att man får effekt i den närmaste omgivningen runt punkterna. Punkterna längs en meridian anses ha inverkan på sin meridian och de Zang Fu organ som är kopplade till denna. Vissa punkter har emellertid dessutom en generell inverkan på hela organismen (sådana punkter ligger ofta distalt på meridianen, som under knäleder och armbågar).
Ah-Shi punkter är ömma punkter (triggerpunkter eller ”tender points”). Dessa är troligen de mest ursprungliga punkter som man använde sig av när man gav akupunktur. Behandling av dessa punkter är mycket effektivt vid smärttillstånd.

Följer man Hjärtmeridianen finns det nio akupunkter på varje sida av armarna (se bilden nedan). Genom att stimulera dessa akupunkter kan man behandla t.ex. smärtor i bröstkorgens sida, smärtor i hjärtat. Via dessa punkter kan men emellertid också behandla ögonbesvär, som torra eller röda ögon (om man har mycket eld i hjärtat kan det påverka ögonen så at de blir röda eller gula). Vidare smärtor i palmarsidan av underarmen, smärtor i armhålan, men också oro, nedstämdhet, onormala psykiska tillstånd schizofreni osv.

Points of heart meridian
Points of small intestine meridian
Points of Sanjiao meridian

Med akupunktur kan man behandla många hälsoproblem t.ex.:

 • Ryggbesvär
 • Frusna axlar
 • Nackbesvär
 • Mag-tarmbesvär
 • Menstruationsbesvär
 • Inkontinens eller problem i urinvägarna
 • Potensproblem och prostatabesvär
 • Tiniturs
 • Kvinnosjukdomar
 • Ofrivillig barnlöshet
 • Hormonrubbningar
 • Depression och ångest
 • Stress och sömnlöshet
 • Allergi och Astma
 • Nervbesvär och Migrän o s v