Kinesisk medicinsk konsultation

Kinesisk medicinsk konsultation

En konsultation hos en erfaren doktor i traditional chinese medicine (TCM) är att rekommendera innan någon specifik behandling (såsom akupunktur, akupressur eller koppning, öronakupunktur, kinesisk örtmedicin eller kinesisk massage) sätts in. Detta beror på att kinesisk medicin är holistisk, att man ser till patientens helhet. Varje patient är då speciell i sina sjukdomar och måste därför behandlas på ett individuellt och unikt sätt. Därför måste varje patient också undersökas noga innan behandlingar sätts igång, för att kunna få den mest effektiva medicinska behandlingen av sina problem. För detta används särskilda diagnostiska metoder. Konsultationsprocessen syftar då till att korrekt genomföra de unika diagnostiska metoder som används inom TCM

Processen omfattar en Health Questionnaire, undersökning av kroppen och en livsstilskontroll. De viktigaste komponenterna i kroppsundersökning inkluderar diagnos från tungan och från pulsen. Diagnos från tungan används som indikator på kroppscirkulation, kroppsvätska, och kroppsfunktioner enligt TCM. Läkaren noterar färg, textur och beläggning på tungan. Pulsens styrka och rytm är en indikator på inre hälsa och energiflöden. Läkaren kommer också att granska din hud, din lukt, ditt psykisk tillstånd och lyssna på rösten…… dessa ger indikatorer på hälsa eller ohälsa.

I kinesisk medicin skiljer man på rot och gren. Roten är orsaken eller ursprungsproblemen, medan grenen är följdproblemen och symptomen. Enligt kinesiska medicinska principer måste man bota roten först. Symptomen är olika besvär i kroppen, som huvudvärk, magsmärtor eller psykiska besvär, medan roten kan vara en blockering i någon meridian eller en obalans i något av de inre organen. En kinesisk medicinsk konsultation hjälper dig att hitta roten till dina problem och kan ge dig råd och behandlingar för att återställa balansen i kroppen.

Ett exempel är en person som söker hjälp för kroniska magsmärtor och depression. Symptomen är magsmärtor och depression medan den underliggande orsaken kan vara en svag mjälte och svag lever-qi. Kanske dessa orsakats av dåliga kostvanor och för mycket stressande arbete utan ordentlig vila. Om personen dessutom haft en besvärlig situation på arbetet eller har relationsproblem hemma kan det ha lett till frustration och stagnerad lever-qi som i sin tur kan attackera mjälten och kan försvaga den ytterligare. Kanske finns det också en ärftlig svaghet som ökar patientens känslighet. Behandlingen inriktas i det här fallet på att återställa balansen i mjälten och levern, t ex med akupunktur och örtmedicin. Även motiverande samtal och lättare träning eller Qi Gong kan vara bra för att hitta en inre balans och förhindra fortsatt frustration.

Du är välkommen att boka tid hos mig: 073 999 7586

e-mail adress: zhaoming.sun@gmail.com

tcm