Kinesisk massage och svensk klassisk massage

Kinesisk massage – Tui na

Det kinesiska namnet för massage med akupressur är Tui na. Det är en orientalisk kroppsterapi som använts i Kina i 2000 år. Tui Na är en behandlande och individuellt anpassad massage. Skillnaden mellan traditionell kinesisk massage och klassisk massage är att den kinesiska massagen är en del av den traditionella kinesiska läkekonsten, och att den utgår från de tankar som finns i traditionell kinesisk medicin (TCM-teori). Tui na är en helhetsmassage som berör mycket mer än bara huden. Det är en dynamisk massageform som aktiverar kroppens akupunktursystem enligt kinesiska principer. Den påverkar inte bara muskler och skelett. Den påverkar också de inre organen, deras funktioner och hela energisystemet på ett positivt sätt. Inom Tui na ryms olika massagetekniker som används beroende vilka problem man behandlar.

Yin Yang

Yin Yang

För att förstå teorin bakom akupressur och akupunktur är det bra att veta något om Yin /Yang och Qi – livsenergin. Yin och Yang är varandras motsatser. För en västerlänning kan teorin om Yin och Yang verka egendomlig och svår, men för en kines är det enkelt: Yin och Yang är två motsatta krafter som finns överallt i naturen och således också inom människan. Det är naturens ordning att dessa motsatta krafter ska vara i balans. När Yin och Yang är i balans inom en människa mår hon bra, men när det i något avseende råder obalans blir hon sjuk. Qi är människans livsenergi. Den strömmar genom henne via energikanaler som kallas ”meridianer”. I dessa meridianer korrigeras kroppens Qi. Längs dess meridianer finns akutupunkturpunkterna. Om då Yin och Yang är i obalans, kan akupunktören återställa balansen genom att stimulera vissa punkter på den aktuella meridianen med sina nålar. Akupressören gör detsamma genom att massera de aktuella punkterna eller genom att trycka på dem. Den energiström som då uppstår känner patienten som en strömning från en punkt i kroppen till en annan. Balansen återskapas. Sådan är alltså mycket förenklat teorin bakom Tui na.
Kinesisk massage balanserar således Yin och Yang, öppnar upp meridianerna, reglerar Qi och blodcirkulationen. Kinesisk massage är ett utmärkt komplement till akupunktur. I kinesisk massage använder man inte bara olika tekniker för att massera, man använder samtidigt fingrarna för att trycka på olika punkter. De flesta punkterna är akupunkturpunkter På så sätt balanseras energibanorna ( meridianerna), Yin och Yang justeras, olika organ i kroppen stimuleras, kroppen normaliseras och repareras.

Var Kinesisk massage kan hjälpa

Kinesisk massage kan hjälpa dig med besvär som:

Smärtor: Ryggsmärtor, olika muskulära problem, huvudvärk, migrän, frusen skuldra, ledbesvär, rörelseinskränkningar, tennis- golfarmbåge, ischias, klämda nerver, idrottsskador
Psykosomatiska besvär: Trötthet, svaghet, stress, svagt immunförsvar, oro, depression, sömnlöshet.

Svensk klassisk massage

Pehr Henrik Ling

Pehr Henrik Ling

Den klassiska svenska massagen utarbetades på 1800-talet av Per Henrik Ling. Ling ville skapa en massageteknik för att stimulera blodcirkulationen, stärka musklerna och skapa en bättre balans mellan muskler och skelett. Med massage trycks och tänjs vävnaderna, särskilt muskler, blodkärl och hud.
Massagen påverkar både kroppsliga och känslomässiga faktorer och ger ökat lymfflöde och ökad blodcirkulation – orsaken till smärtor och trötthet beror ofta på lokal blodbrist som motverkas av massagen. Likaså motverkas sammanväxningar och knutor i musklerna. Också hormonutsöndringen påverkas, vilket ger en allmän känsla av välbefinnande. Massage används därför gärna vid muskelspänningar, träningsvärk, svullnader på grund av dålig lymfcirkulation, muskelknutor och som allmänt avslappnande och uppmjukande behandling.

I svensk klassisk massage används fem grundtekniker:
– Effleurage (strykningar och glidningar)
– Petrissage (knådningar, saxningar)
– Friktion (gnidningar i cirklar eller på tvären)
– Tapotement (snabba, lätta, rytmiska slag, hackning, klappning eller bultning)
– Vibration (med händerna eller med en elektrisk apparat)

Var Svensk klassisk massage kan hjälpa

Svensk klassisk massage kan hjälpa dig med besvär som:

 Muskulära problem: Besvär i rygg, axlar, nacke eller ben. Stela muskler och leder. Inskränkt rörlighet.
 Dålig blodcirkulation
Huvudvärk, migrän
Sömnsvårigheter
Psykosomatiska besvär

Eller när du vill unna dig en stunds skön avslappning.

Att kombinera kinesisk massage och svensk klassisk massage

Behandlingsform väljs beroende på typ av smärttillstånd. Oftast är en kombination av kinesisk och svensk klassisk massage effektivast:

Massage – mjukar upp muskler och leder. Blodcirkulationen förbättras och därigenom också syresättningen av hjärnan. Patienten känner sig piggare och alertare.
Akupressur – återskapar kroppens naturliga balans. Energibanorna till det skadade området stimuleras och därigenom påverkas kroppens egen förmåga till läkning.
Triggerpunktsbehandling – tryck för att bedöva lokala muskelknutor och därigenom minska eller avlägsna smärtsymptom.
Töjningar – förlänger förkortade och hårda muskler och för dem tillbaka till normaltillståndet.

Massage har effekt på både kropp och psyke

Spända muskler kan vara följden av ensidig och felaktig belastning, men kan också uppstå genom stress och traumatiska upplevelser som indirekt påverkar kroppen.
Massage verkar på helheten. Genom att minska muskelspänningar och lösa kramptillstånd dämpas också känslomässiga spänningar. Dessutom frigör massage hormon (Oxytocin) som tillför lugn och minskar stress.

Massage verkar i förebyggande syfte

Regelbunden behandling med massage håller muskler och leder spänstiga och gör dem mer motståndskraftiga mot belastningsskador.
Genom sin lugnande och rogivande verkan motverkar regelbunden massage också stress och utbrändhet.

Mer information om mina behandlingar i Lund

Du är alltid välkooem på en behandlig hos mig. Jag har min praktik i Lund.
Kontakta
Priser

kvinna1